Beveiligingstips voor het MKB - 2022

 

In allerlei opzichten zal 2022 een uitdagend jaar worden! Misschien is dit het jaar waarin jouw bedrijf een groeispurt gaat maken, het jaar waarin jij een nieuw product op de markt gaat brengen of een aantal innovatieve veranderingen gaat doorvoeren. Tussen alle uitdagingen door, blijft de prioriteit van jouw MKB bedrijf, ongeacht hoe groot het is of in welke sector jij werkt, het waarborgen van de interne veiligheid. Ook dit jaar zien cybercriminelen kans om hun slag te slaan.


Drie tips die jou helpen jouw MKB bedrijf beter te beveiligen tegen ongewenste acties.


Zorg dat je het bedreigingen landschap begrijpt

Tijdens het begin van de pandemie waren grote bedrijven het voornaamste doelwit van hackers en cybercriminelen. Denk aan Marriott Hotels en de Wereldgezondheidsorganisatie, die in april 2020 werden aangevallen. In 2021 jaar is deze trend echter omgeslagen en is het MKB nu het grootste doelwit van cyberaanvallen geworden en dat zal in 2022 zo blijven. 


Dit komt door het feit dat kleinere bedrijven doorgaans het meest te verliezen hebben. Een cyberaanval heeft vaak veel grotere en verwoestende gevolgen voor een kleiner bedrijf. Uit diverse onderzoeken blijkt dat zestig procent van het MKB zes maanden na een datalek failliet gaat. Daarnaast beschikken kleine bedrijven, in tegenstelling tot grote bedrijven, vaak niet over de geavanceerde beveiliging, wat ze het perfecte doelwit maakt voor cybercriminelen.

Hoe meer jij ontdekt dat jouw bedrijf een gewild doelwit is van cybercriminelen, hoe groter zal in 2022 jouw vraag naar oplossingen zijn die jouw netwerken beschermen.  Je krijgt meer en meer behoefte aan een externe partij die jou hierin adviseert en ondersteunt met het bieden van oplossingen.


Nu werken op afstand een blijvertje is, moet je blijven investeren in oplossingen waarmee je jouw bedrijf veilige netwerktoegang kunt blijven leveren. Je medewerkers moeten vanuit huis een veilige toegang blijven hebben tot het bedrijfsnetwerk. 


Vertrouw nooit maar check altijd

Volgens onderzoekt werkt bijna 97% van de bedrijven inmiddels hybride of is van plan dit in 2022 verder uit te bouwen. Deze manier van werken wordt meer en meer de nieuwe standaard. In plaats van dat er één centraal netwerk is, werken medewerkers op verschillende locaties met daarbij ook de behorende beveiligingsniveaus. En risico's.

Door de toename van deze deze hybride werkwijze ziet je in de MKB bedrijven nu een verschuiving van de kwetsbaarheden in hun beveiliging. Voorheen wilden kleinere organisaties vooral één enkel netwerkpunt beschermen tegen beveiligingsrisico's. Nu zoveel thuiskantoren veranderd zijn in onderdelen van het centrale netwerk van een bedrijf, betekent dit dat er ook meer kwetsbare punten zijn.


Om dit probleem aan te pakken, zou het slim zijn als jij in jouw bedrijf een zogenoemd zero-trust-aanpak hanteert ten aanzien van het tot stand komen van verbindingen. Ofwel, nooit vertrouwen, altijd checken. Iedereen die toegang tot het netwerk probeert te krijgen, moet aantonen dat hij is wie hij zegt dat hij is. Zo hou je ongewenste gasten buiten jouw netwerk. 


Een goed middel hierbij is de tweefactor authenticatie, een extra beveiliging naast het wachtwoord. Je kunt hiermee checken dat mensen die toegang vragen tot het bedrijfsnetwerk, geen kwaadwillende criminelen zijn. Zo kan jij jouw bedrijfsgegevens beter beschermen voor jezelf en voor de klanten. 


Privacywetgeving laten meewegen bij te nemen beslissingen

De afgelopen jaren is dataprivacy een veelbesproken onderwerp geworden voor overheden en grote bedrijven door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Nu het aantal datalekken in 2021 met 14 procent is gestegen ten opzichte van 2020, is het MKB echter verplicht om waakzamer op te treden bij de bescherming van klantgegevens.


Dit is een uitdaging voor een MKB bedrijf, dat hoogstwaarschijnlijk niet beschikt over de speciale beleids- en beveiligingsafdelingen die zich hiermee kunnen bezighouden. Kleinere MKB bedrijven zullen eenvoudige oplossingen moeten vinden die kunnen helpen bij het veilig beheren van privacygevoelige gegevens. Groot kans dat ook de klant hier zelf om gaat vragen en die wil jij natuurlijk het liefst een stap voorzijn.

Uiteindelijk zullen MKB-bedrijven beveiliging als topprioriteit gaan zien om te kunnen overleven.


Naarmate het aantal datalekken toeneemt, zal de beveiliging meer en meer prioriteit moeten gaan worden. Bij gebrek aan interne mogelijkheden, is het goed als MKB-bedrijf om de kennis en advies op dit gebied buiten de deur te zoeken bij een ICT partij die weet waar ze over spreken