Vorige week mochten wij een fantastisch project opleveren, te weten:

Automatisering Landmeters

Één van onze klanten zat met een tijdrovend probleem.
Dagelijks volgt een landmeter een traject waarin zij punten opmeten.
Dit doen zij met speciale landmeet apparatuur, die een CSV met verschillende meetpunten genereerd.

De CSV moest dagelijks worden omgezet in een formaat welke in Autocad kan worden gelezen.
Voorheen werd dit met de hand gedaan. Een tijdrovende klus.

Onze oplossing:
Een applicatie die de CSV omzet naar de juiste waarden.

In 3 stappen naar de juiste indeling
Nu we de meest tijdrovende, vervelende en meest foutgevoelige taak van de dag hebben geautomatiseerd bespaard de klant gemiddeld 2 uur per landmeter per dag.
Dat is nog eens efficient te werk gaan.

Uitbreidbaarheid
Door de applicatie schaalbaar op te stellen hebben we het mogelijk gemaakt extra templates toe te voegen. Zo is onze applicatie toekomstbestendig.