CTRL-A Alles in een keer selecteren
SHIFT-HOME Alles tot het begin selecteren
SHIFT-END Alles tot het einde selecteren
HOME Ga met de cursor naar het begin van de regel
CTRL-HOME Ga met de cursor naar het begin van het document
END Ga met de cursor naar het einde van de regel
CTRL-END Ga met de cursor naar het einde van het document
CTRL-C Selectie kopiëren naar klembord
CTRL-X Selectie knippen naar klembord
CTRL-V Inhoud klembord plakken
Win-V Inhoud klembord weergeven
CTRL-F Zoeken op een (web)pagina
CTRL-Z Vorige bewerking ongedaan maken
CTRL-Y Ongedaan gemaakte bewerking herstellen
BACKSPACE Terugkeren (voorgaande teken verwijderen, vorige pagina)
DEL Verwijderen
SHIFT-F10 Contextmenu weergeven
SHIFT-DEL Verwijderen van bestanden buiten de prullenbak om
SHIFT-F3 Geselecteerde letters wijzigen van hoofd- naar kleine letters (of vice versa, klik zo nodig meerdere keren op F3).